It’s up to you

significa “depende de ti” o “como tu veas”.

We can buy this one or the more expensive one. It’s up to you.

Podemos comprar esta o la más cara. Depende de ti.